Kjøling

sorptiv kjoling

Fjernvarme kan utnyttes til komfortkjøling om sommeren ved å ta i bruk varmedrevet ventilasjonskjøling (sorptiv kjøling eller adiabatisk kjøling)

Sommertemperaturen øker og vi forventer behagelig temperatur der vi ferdes. Dette har gjort at kjøling blir stadig mer aktuelt også i Norge.  Land som Sverige, Danmark og Tyskland har allerede utnyttet fjernvarme til kjøling i flere tiår.  Metoden kalles sorptiv kjøling eller adiabatisk kjøling og teknologen er velprøvd. Infrastrukturen som installeres for fjernvarme, utnyttes til kjøling helt fram til ventilasjonsaggregatet. Det høres ut som en selvmotsigelse å bruke varme for å skape kjøle, men jo mer man varmer, jo mer kjøle kan man produsere, da man kan tilsette mer fuktighet.

Løsningen er best egnet for bygg over 1500 - 2000 m2. Varmedrevet ventilasjonskjøling kommer godt ut sammenlignet med andre kjøleløsninger og i bygg som skal ha fjernvarme bertyr det at fjernvarmen dekker hele varme- og kjølebehovet uten at det er behov for andre løsninger for reserve- og spisslast.

Fordeler med sorptiv kjøling

 • Konkurransedyktig i forhold til andre kjølealternativer
 • Reduserer kostnadene til varme på vinteren ved at man får økt virkningsgrad med 2 varmegjenvinnere
 • Ingen støy fra kompressorer eller kondensatorvifter.
 • Enkelt å vedlikeholde
 • Plassbesparende i forhold til andre kjølealternativer, frigjør plass på tak.
 • Ingen kjøletårn som gir fare for Legionella vekst.
 • Miljøvennlig, ingen bruk av kjølemedier.
 • Utnytter eksisterende infrastruktur
 • Passer luftfuktighet i nordisk klima
 • Inkluderer fuktighetskontroll av bygget, gir godt inneklima også om vinteren.
 • Ny og innovativ løsning i Norge

I Oslo er 3 bygg under planlegging/bygging med sorptiv kjøling

Referansebygg i Sverige omfatter:

 • Operahuset i Malmø
 • Kungliga Musikkhøgskolen i Stockholm
 • Regjeringskvartalet i Stockholm
 • Konserthuset i Ørebro

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål eller vil diskutere  kjøling.

 

Leverandører

Munters AB - https://www.munters.com/

Fuktkontroll AB - http://fuktkontroll.se/

Theodor Qviller AS har agentur i Norge - http://www.qviller.no/

Prinsipp

Om man tilfører 1 gram vann i 1 kg luft (0,8 m3), reduseres temperaturen med 2,5 °C